Hà Nội cấp sổ đỏ trong thời hạn không quá 30 ngày

ngày 20/01/2015

 UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cấp sổ đỏ trên địa bàn Thành phố. Theo đó, trong khoảng thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư.

Hà Nội cấp sổ đỏ trong thời hạn không quá 30 ngày

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Văn phòng thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra. Đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ nhà ở cho bên mua theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định cấp sổ đỏ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán