Hà Nội chi 5.800 tỷ đồng xây nhà tái định cư, cải tạo chung cư cũ

ngày 03/12/2021

UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021-2025. UBND TP đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 là khoảng 44 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29,5m2 sàn/người.

Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ.

Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ.

Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

Thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Ngoài ra, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố khoảng 550,2 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách TP khoảng 1,3 tỷ đồng. UBND TP cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư.

Thống kê đến năm 2020, Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954. Hiện TP đang tiếp tục công tác rà soát tại các quận cập nhật vào danh mục, dự kiến bổ sung thêm khoảng 200 - 300 nhà.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, UBND TP Hà Nội dự kiến triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm; trong đó có việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ.

Hà Nội bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025; ưu tiên kiểm định trước với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D và C cận D), dự kiến hoàn thành kiểm định tất cả chung cư cũ trong quý II/2023. 

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-chi-5800-ty-dong-xay-nha-tai-dinh-cu-cai-tao-chung-cu-cu-d171992.html