Hà Nội tiếp tục “sờ gáy” 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp

ngày 13/05/2016

21 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được đưa vào diện kiểm tra, giám sát đối với hành vi bán hàng đa cấp.

Danh sách 21 doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra, giám sát lần này gồm: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư UFC Việt Nam (tên cũ Công ty TNHH Ánh sang T.I.A.N.S.H.I); Công ty TNHH Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam (tên cũ Công ty TNHH Thương mại điện tử quốc tế); Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam; Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Sứ Xanh….

Hà Nội tiếp tục “sờ gáy” 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp - 1

Cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp

Theo Sở Công thương Hà Nội, trong số 21 doanh nghiệp trên, đến ngày 28/4/2016 đã có 13 DN thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với Sở Công thương Hà Nội và 8 doanh nghiệp chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng cũng chưa thông báo chấm dứt hoạt động với Sở.

Do đó, Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với 21 doanh nghiệp trên. Nếu phát hiện các doanh nghiệp vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công thương Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn 24h