HAI ký kết nhận chuyển nhượng 100% tại H.A.I Minh Long

ngày 08/05/2015

Sáng ngày 7/5/2015, Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (HAI) đã tiến hành ký kết với CTCP Hóc Môn để nhận chuyển nhượng 100% vốn tại công ty TNHH Hai Minh Long. Theo đó, Nông dược H.A.I sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 50% lên 100% tại H.A.I Minh Long.    

HAI ký kết nhận chuyển nhượng 100% tại H.A.I Minh Long

Được biết,H.A.I Minh Longcó vốn điều lệ 22 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của HAI là 50% vốn và CTCP Hóc Môn 50% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là cho thuê kho, vận tải hàng hóa, gia công đóng gói. Dự kiến trong thời gian tới, HAI sẽ đầu tư cho H.A.I Minh Long thỏa đáng hơn, tương xứng với tầm phát triển của công ty.

Một đại diện lãnh đạo của HAI cho biết, sở hữu 100% vốn tạiH.A.I Minh Longnằm trong lộ trình tái cấu trúc tài sản của Công ty được định hướng từ trước, theo đó công ty sẽ thoái vốn tại những công ty thành viên không hiệu quả, tập trung vốn cho những công ty hiệu quả hơn.

Ngoài ra, sở hữu 100% vốn tạiH.A.I Minh Longsẽ giúp HAI chủ động hơn trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Dự kiến H.A.I Minh Long sẽ được tăng vốn nhằm phù hợp với kế hoạch phát triển chung của công ty.

Vụ Đông Xuân 2014-2015 (tương ứng nửa đầu năm tài chính của HAI), công ty ghi nhận doanh thu 630 tỷ đồng, lợi nhuận 32 tỷ đồng, tăng gần 100% so với cùng kỳ. Theo đó, HAI đặt kế hoạch vụ Hè Thu đạt 860 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 86 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán