Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

ngày 17/12/2021

Ngày 17/12, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các doanh nghiệp Ấn Độ dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-chu-tich-quoc-hoi-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-naman-do/761516.vnp