Học viện Cảnh sát Nhân dân tăng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển 3

ngày 27/08/2021

Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 3 đại học chính quy năm 2021.

Theo đó, phương thức 3 của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021 là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT bằng các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT.

Học viện điều chỉnh tăng 87 chỉ tiêu đối với mã ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Trong đó, nam điều chỉnh tăng 83 chỉ tiêu, nữ điều chỉnh tăng 4 chỉ tiêu. Như vậy, chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 3 của Học viện Cảnh sát Nhân dân tăng từ 430 chỉ tiêu lên 517 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh của Học viện là các tỉnh khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Năm nay, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức 3 của Học viện Cảnh sát Nhân dân là 17,75 điểm trở lên.

Nguồn Tienphong