KBC: Bà Đặng Thị Hoàng Phượng đăng ký bán nốt 2,9 triệu cổ phiếu

ngày 18/07/2015

Bà Đặng Thị Hoàng Phượng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – HOSE).

KBC: Bà Đặng Thị Hoàng Phượng đăng ký bán nốt 2,9 triệu cổ phiếu

Cụ thể, bà Phượng đăng ký bán toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu KBC đang nắm giữ, tức muốn thoái nốt 0,62% vốn tại đây nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 20/8 bằng phương thức thỏa thuận.

Được biết, lần giao dịch cổ phiếu gần đây nhất, bà Phượng đã bán ra 19,03 triệu cổ phiếu KBC với mục đích đầu tư góp vốn vào các công ty khác.

Đóng cửa phiên 17/7, cổ phiếu KBC chốt tại mức 15.800 đồng/CP. Với giá này, số cổ phiếu mà bà Phượng đăng ký bán có giá trị 45,82 tỷ đồng.

Bà Phượng là em gái ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, người đang nắm giữ 60,25 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 12,83%). Ông Tâm là cổ đông lớn thứ 2 tại KBC, đứng sau CTCP Tư vấn và đầu tư Kinh Bắc với tỷ lệ sở hữu 14,8%. Cổ đông lớn thứ 3 là bà Nguyễn Thị Kim Xuân với tỷ lệ sở hữu 9,3% và thứ 4 là Mutual Fund Elite với tỷ lệ sở hữu 6,77%.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân là chị gái bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Tâm. Bà Thanh đang nắm giữ hơn 4,25 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 0,89%). Con gái ông Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện cũng đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 2,1%).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán