Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng lên sàn UPCoM

ngày 02/12/2015

Ngày 1/12/2015, 8 triệu cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được đưa vào giao dịch trên UPCoM. KCB là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), quản lý mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, đã được khai thác thủ công từ những năm 1950.

Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng lên sàn UPCoM

Sản phẩm truyền thống tạo nên thương hiệu cho KCB là thiếc thỏi thương phẩm 99,75% Sn do Xí nghiệp Thiếc sản xuất. Sản phẩm này mang lại 117 - 126,4 tỷ đồng doanh thu/năm, chiếm trên 60% doanh thu của Công ty. Trong 2 năm 2013 - 2014, tổng doanh thu của KCB lần lượt đạt 205,1 tỷ đồng và 177,7 tỷ đồng.

Danh mục khai thác của KCB còn bao gồm quặng sắt, gang lò điện, vàng sa khoáng, fero silic 45% Si,…, được thực hiện tại Phân xưởng sắt Nà Lũng và Xí nghiệp Điện Cơ. Ngoài ra, KCB hoạt động sản xuất điện năng thông qua 4 nhà máy thủy điện thuộc Xí nghiệp Điện Cơ: Nhà máy Na Han, Bản Pắt, Ta Sa, Nà Ngàn.

Trong giai đoạn 5 năm tới, KCB dự kiến hoàn thiện thủ tục cấp phép thăm dò bổ sung mỏ thiếc Nặm Kép, đi vào sản xuất từ năm 2019. Theo kế hoạch, trong 2 năm 2015 - 2016, KCB dự kiến doanh thu lần lượt đạt 120 tỷ đồng và 95 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán