Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 23 nghìn tỷ đồng

ngày 21/03/2015

Kiểm toán Nhà nước cho biết trong năm 2014, cơ quan này đã thực hiện 191 cuộc kiểm toán trong đó Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013 vừa kết thúc vào tháng 3/2015 và 2 cuộc kiểm toán hoạt động đã kết thúc nhưng chưa phát hành báo cáo kiểm toán, còn lại 188 cuộc kiểm toán khác đã hoàn thành.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 23 nghìn tỷ đồng

Qua đó, Kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 23 nghìn tỷ đồng, tăng thu hơn 4.300 tỷ đồng, giảm chi hơn 6.800 tỷ đồng.

Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách là hơn 3.300 tỷ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách là hơn 8.800 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 31,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán còn kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để hủy bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung 99 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, qua kiểm toán, cơ quan này đã làm thủ tục chuyển 1 vụ việc cho cơ quan điều tra để điều tra, xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán