Kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long nhận kỷ lục thế giới

ngày 19/12/2020

KTS Hoàng Tuấn Long đã gắn bó với mô hình này được gần 10 năm. Với những cây tăm giang kết hợp với công nghệ cắt laser trên các tấm Acryli, anh đã tạo ra nhiều công trình di sản kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam cũng như trên thế giới.


Nguồn: Báo đầu tư