TRC: Lợi nhuận 2015 dự kiến giảm tới 78%

ngày 15/01/2015

CTCP Cao su Tây Ninh (mã TRC – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

TRC: Lợi nhuận 2015 dự kiến giảm tới 78%

Theo đó, HĐQT TRC đã thông qua kết quả kinh doanh 2014 với doanh thu 598 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 156 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 83% và 114% kế hoạch năm.

Trong năm 2015, HĐQT TRC thống nhất với kế hoạch 418,9 tỷ đồng doanh thu và 34,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh 30% và 78% so với thực hiện năm 2014.

Theo nghị quyết này, nguyên nhân TRC lên kế hoạch giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh là do sản lượng khai thác cùng với chênh lệch giữa giá thành và giá bán mủ dự kiến trong năm 2015 có phần sụt giảm so với năm 2014.

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Sản lượng khai thác (tấn)

11.290

10.350

Năng suất bình quân (tấn/ha)

2,333

2,160

Sản lượng tiêu thụ (tấn)

12.016

11.650

Giá thành bình quân mủ khai thác (triệu đồng/tấn)

31,274

30

Giá bán bình quân mủ khai thác (triệu đồng/tấn)

38,777

31

Cũng trong năm 2015, HĐQT TRC dự kiến chi 461 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, trong đó đầu tư tới 390,2 tỷ đồng cho CTCP Cao su Tây Ninh Siêm Riệp PTSC và 12,5 tỷ đồng cho CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai.

HĐQT TRC đề xuất mức cổ tức năm 2014 là 25% bằng tiền để thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, dự kiến tổ chức vào lúc 8h sáng ngày 15/4 2015 tại Văn phòng Công ty, quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Tin nhanh chứng khoán