VAMC đã mua được 227.000 tỷ đồng tổng số dư nợ gốc nội bảng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đang phát huy vai trò là công cụ đặc biệt của Nhà nước. 

VAMC đã mua được 227.000 tỷ đồng tổng số dư nợ gốc nội bảng

Theo đó, tổng số dư nợ gốc nội bảng các khoản nợ xấu VAMC mua được từ khi đi vào hoạt động đến ngày 30/11/2015 là 227.000 tỷ đồng, với giá mua là 199.000 tỷ đồng. Trong đó, 11 tháng năm 2015, VAMC đã mua được 98.000 tỷ đồng dư nợ với giá mua gần 91.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm từ 4,83% cuối năm 2014 xuống 2,72% đến cuối tháng 11/2015, đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 3% trước thời hạn 31/12/2015.

Nợ xấu đã được xử lý ước đạt 157.000 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2015 và khoảng 463.000 tỷ đồng tính lũy kế từ năm 2012 đến tháng 10/2015, tương đương khoảng 99% tổng số nợ xấu ước tính tại thời điểm tháng 9/2012.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán