KTS lỗ đột biến trong năm 2014

ngày 02/02/2015

Quý IV/2014, CTCP Đường Kon Tum (KTS) đạt 75,2 tỷ đồng doanh thu; 75 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với mức lãi 6,4 tỷ đồng trong quý IV/2013. 

KTS lỗ đột biến trong năm 2014

Nguyên nhân lãi giảm đột biến là do giá đường bình quân trong quý IV/2014 giảm 15,67% so với cùng kỳ năm 2013, khiến doanh thu từ đường giảm hơn 10%. Sản lượng mật trong quý IV/2014 giảm 40,6% so với cùng kỳ năm 20113 cũng là lý do khiến lợi nhuận giảm mạnh. Lũy kế cả năm 2014, KTS lỗ hơn 3,2 tỷ đồng (năm 2013 lãi 13,1 tỷ đồng).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán