Làm việc tại khu kinh tế được miễn thuế thu nhập cá nhân

ngày 14/09/2014

Bộ Tài chính vừa có quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu. 

Làm việc tại khu kinh tế được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo đó, cá nhân ký hợp đồng lao động với ban quản lý khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu, cơ quan quản lý nhà nước tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu; cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu có thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu, nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu; cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu, thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ hoạt động sản xuất - kinh doanh tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo Hàn Tín
Baodautu.vn

{fcomment}