Lỗ lớn, doanh nghiệp họ dầu khí đưa nhau ra tòa

 CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) giải trình hàng loạt ý kiến lưu ý của kiểm toán trong BCTC soát xét 6 tháng đầu năm. 

Lỗ lớn, doanh nghiệp họ dầu khí đưa nhau ra tòa

Trong đó đáng chú ý, tại ngày 30/6/2014, PXT có khoản phải trả trước cho CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG) và CTCP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal) đã tồn đọng trên 3 năm kể từ thời điểm Công ty nhận bàn giao lại từ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) số tiền gần 32 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cho biết không thể thực hiện được các thủ tục soát xét về khả năng thu hồi cũng như số dự phòng cần trích lập đối với khoản phải trả trước nói trên.

Theo PXT, Công ty đang tiến hành các thủ tục khởi kiện PSG và PVC-Metal ra tòa để thu hồi số tiền 32 tỷ đồng nói trên. Nếu 2 công ty này không có khả năng trả nợ, PXT sẽ yêu cầu PVX thu hồi.

PXT xác định thiếu dự phòng cho các công trình đang thi công với số tiền 9,77 tỷ đồng. Nếu được ghi nhận, tổng lỗ trước thuế 6 tháng sẽ tăng thêm con số tương ứng. Tính đến ngày 30/6/2014, PXT lỗ lũy kế 158 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 31 tỷ đồng. PXT đang thiếu hụt khoản vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn, số dư các khoản vay quá hạn chưa được thanh toán là 32 tỷ đồng. Các yếu tố nêu trên dẫn đến sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Phong Lan

{fcomment}