MBS lưu ký chứng khoán, chuẩn bị niêm yết sàn Hà Nội

ngày 26/11/2015

 Hiện công ty đang trong giai đoạn tiến hành toàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD và niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK Hà Nội. 

MBS lưu ký chứng khoán, chuẩn bị niêm yết sàn Hà Nội

Ngày 20/11 vừa qua CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD. Hiện công ty đang trong giai đoạn tiến hành toàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD và niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK Hà Nội.

Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất 17h ngày 27/11/2015.

MBS là CTCK nằm trong top 10 thị phần môi giới trên hai sàn, sau khi sáp nhập CTCK VIT và xóa lỗ lũy kế, hiện MBS đã đủ điều kiện niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội.

Vốn chủ sở hữu của MBS đạt 1.221 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 102 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, MBS lãi sau thuế 30,7 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán