MWG tính nâng vốn điều lệ lên 1.120 tỷ đồng

ngày 17/09/2014

CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG – HOSE) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/9/2014.

MWG tính nâng vốn điều lệ lên 1.120 tỷ đồng

Theo đó, cổ đông của MWG đã thông qua việc phát hành thêm 43.903.921 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, tăng so với phương án phát hành thêm đã được ĐHCĐ thường niên thông qua trước đó là 34,9 triệu cổ phiếu.

Trong đó, phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 4.202.232 cổ phiếu (tỷ lệ 6,7%) và tạm ứng cổ tức năm 2014 là 39.701.689 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1.000:67 (1.000 cổ phiếu được nhận 633 cổ phiếu mới). Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của MWG đạt 1.066 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2014.

Về phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty, cổ đông cũng đã thông qua tỷ lệ phát hành 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 5.331.190 cổ phiếu (tính theo số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức ở trên). Thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP cũng trong 6 tháng cuối năm 2014.

Sau tất cả các đợt phát hành nói trên, vốn điều lệ của MWG dự kiến tăng lên xấp xỉ 1.120 tỷ đồng.

Được biết, trong tháng 7/2014, MWG đạt trên 1.200 tỷ đồng doanh thu và 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 7 tháng, doanh thu của MWG đạt 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 360 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt hơn 60% và 80% kế hoạch cả năm 2014.

Trong phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu MWG đang được giao dịch ở mức giá 151.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1.000 đồng (0,7%).

Biểu đồ giá, KLGD của cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE


N.Tùng

{fcomment}