Năm 2014, DBC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế

ngày 29/01/2015

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2014.

Năm 2014, DBC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Cụ thể, quý IV, Dabaco đạt 1.434,87 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,23% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 110,38 tỷ đồng, tăng 18,78% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2014, Dabaco đạt 5.118,77 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8,81% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 249,16 tỷ đồng, tăng 3,57% năm trước và lợi nhuận sau thuế 205,77 tỷ đồng, tăng 7,65% so với năm trước và hoàn thành 98,45% kế hoạch năm (209 tỷ đồng). EPS cả năm đạt 3.280 đồng/CP.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2014 của Dabaco, mảng thức ăn gia súc đóng góp 3.173,91 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 60%. Tiếp đó là doanh thu từ nuôi gia công, chế biến thực phẩm (1.060,5 tỷ) và Kinh doanh thương mại, siêu thị (587 tỷ). Đóng góp thấp nhất là doanh thu kinh doanh dịch vụ bất động sản, hoạt động xây dựng chỉ đạt 18,76 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của DBC đạt 280,74 tỷ đồng, tăng 104,64% so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ hơn 88 tỷ đồng, giảm 78,34% so với đầu năm; hàng tồn kho đạt 2.142,65 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm cuối năm 2014 là 205,77 tỷ đồng, tăng 8,32% so với đầu năm.

Được biết, mới đây, HĐQT Dabaco đã thông qua nghị quyết đặt mục tiêu kinh doanh năm 2015 với doanh thu 7.963 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 217 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch hôm nay ngày 28/1, DBC đứng giá tham chiếu 29.000 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 25.600 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán