6 tháng đầu năm: Vinalines báo lỗ hơn 400 tỷ đồng

ngày 12/08/2019

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận là âm 217 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm gần 250 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinalines đạt 86,5 tỷ đồng, gấp 85 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, Vinalines vẫn báo lỗ 423 tỷ đồng do phải ghi nhận một khoản chi phí khác lên tới gần 456 tỷ đồng. Theo thuyết minh từ báo cáo tài chính, khoản chi phí khác này xuất phát từ việc thanh lý các tài sản cố định.

Tại thời điểm cuối quý II/2019, nợ phải trả của Vinalines là 17.292 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản.


Nguồn: Báo Đấu Thầu