Năm 2016, GSP đặt kế hoạch lãi ròng hợp nhất 65,6 tỷ đồng

ngày 14/01/2016

  Năm 2016, GSP đặt kế hoạch doanh thu tăng hơn 11% so với năm 2015, nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế lại giảm 4,4%.

Năm 2016, GSP đặt kế hoạch lãi ròng hợp nhất 65,6 tỷ đồng

CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (GSP-HOSE) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Theo đó, năm 2016, GSP đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ dự kiến đạt 620 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng vốn đầu tư dự kiến của GSP trong năm nay là 291,8 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (288,8 tỷ đồng) và mua sắm thiết bị.

Năm 2016, GSP dự định tiếp tục thực hiện khai thác hiệu quả, an toàn Đội tàu vận chuyển LPG, đảm bảo vai trò đầu mối cung cấp tàu cho các đơn vị trong tập đoàn như Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Khí Việt Nam, các khách hàng trong và ngoài nước. Giữ vững thị trường vận chuyển LPG trong nước và chủ động đẩy mạnh hoạt động vận tải ra thị trường quốc tế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, GSP có doanh thu hợp nhất đạt 756,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60,2 tỷ đồng, lần lượt bằng 84% và 87,7% kế hoạch năm. Năm 2015, GSP đặt kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1/2016, giá cổ phiếu GSP giảm nhẹ 100 đồng (0,63%) xuống mức 15.900 đồng/CP. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 21.670 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán