TVC sở hữu 75,1% vốn tại CTCK Trí Việt

ngày 01/10/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của CTCK Trí Việt.

TVC sở hữu 75,1% vốn tại CTCK Trí Việt

Theo đó, CTCP Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC) sẽ nhận chuyển nhượng 25% phần vốn góp từ 4 cổ đông của CTCK Trí Việt, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại đây lên 75,1%. Theo quyết định của UBCK, các bên sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định trên.

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT của TVC cho biết, việc sở hữu trên 75% vốn tại CTCK Trí Việt là một bước đi chiến lược đã được HĐQT Công ty hoạch định từ trước, nhằm giúp TVC thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh mà doanh nghiệp bình thường không thực hiện được theo Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, việc sở hữu CTCK cho phép TVC phát triển mạnh hoạt động nguồn vốn, trong đó “đầu ra” là cho vay nhà đầu tư chứng khoán với lãi suất gộp lên tới 16 - 18%/năm và “đầu vào” là trái phiếu có lãi suất huy động dự kiến 9 - 10,5%/năm.

Được biết, TVC đang tập trung triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng, với khả năng thành công cao từ sự cam kết và hỗ trợ của HĐQT cùng cổ đông lớn.

Ngọc Hà

{fcomment}