Ngày 14/7, SouthernBank thông qua kế hoạch sáp nhập vào Sacombank

ngày 07/07/2015

HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) vừa có thông báo gửi cổ đông về ngày tiến hành ĐHCĐ bất thường thông qua kế hoạch sáp nhập vào Sacombank.

Ngày 14/7, SouthernBank thông qua kế hoạch sáp nhập vào Sacombank

Cụ thể, SouthernBank sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường trong ngày 14/7 tại Trung tâm hội nghị White Palace (TP. HCM).

Nội dung cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần này của SouthernBank là thông qua phương án Trước đó, tại phiên họp ngày 16/04/2014, ĐHCĐ SouthernBank đã thông qua chủ trương sáp nhập SouthernBank vào Sacombank. Đồng thời, uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này như quyết định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, đặt tên ngân hàng sau sáp nhập...

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ nêu trên, tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 20/04/2015, HĐQT SouthernBank đã báo cáo tình hình thực hiện công tác sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Southern Bank đã phối hợp cùng với Sacombank xây dựng Đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank và các tài liệu có liên quan.

HĐQT SouthernBank cho rằng, đề án sáp nhập được dựa trên cơ sở tự nguyện giữa SouthernBank và Sacombank, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch.

Với tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:0.75 (1 cổ phiếu SouthernBank được 0,75 cổ phiếu Sacombank), theo HĐQT SouthernBank là đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của SouthernBank.

Bởi thực tế cho thấy, trong những năm gần đây hoạt động của SouthernBank kém hiệu quả. Nợ xấu tăng đáng kể (đến cuối năm 2014 nợ xấu SouthernBank lên gần 6%). Chính vì thế, đòi hỏi SouthernBank trích dự phòng rủi ro cao nên lợi nhuận thu về rất thấp.

Năm 2014, lợi nhuận của SouthernBank chỉ còn 1,2 tỷ đồng so với mức đạt được của năm 2013 là 18 tỷ đồng. Trong nhiều năm qua, SouthernBank cũng không chi trả cổ tức cho cổ đông. Vì thế, sáp nhập vào Sacombank, cổ đông SouthernBank sẽ có lợi lớn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán