Nhà Từ Liêm ước lợi nhuận quý III đạt 30 tỷ đồng

ngày 07/10/2015

Theo thông tin từ Ban lãnh đạo CTCP Nhà Từ Liêm (NTL), Công ty ước lợi nhuận quý III/2015 đạt trên 30 tỷ đồng, vượt 100% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 9 tháng, NTL hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhà Từ Liêm ước lợi nhuận quý III đạt 30 tỷ đồng

Ban lãnh đạo NTL cho biết, với tình hình giao dịch bất động sản đang có dấu hiệu khởi sắc, NTL sẽ đạt được kế hoạch lợi nhuận 120 tỷ đồng trong năm 2015. Kết quả kinh doanh khả quan, HĐQT NTL có kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%, dự kiến thực hiện ngay trong quý IV.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán