Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng

ngày 22/01/2016

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Công ty đều vượt các chỉ tiêu cả năm và tăng trưởng so với năm 2014. 

Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2015, doanh thu của NTP là 3.552 tỷ đồng, sản lượng đạt 70.900 tấn, lợi nhuận đạt 412 tỷ đồng, nộp ngân sách 252,4 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt đều vượt so với kế hoạch đã đề ra là 10,6%, 9,4%, 7% và 2,9%. Hiện sản phẩm của NTP đang chiếm 60% thị phần tại các tỉnh phía Bắc và 29% tại thị trường phía Nam.

Hiện tại, công tác đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô của NTP đã tương đối hoàn tất khi Công ty đang sở hữu dây chuyền sản xuất ống PEHD hai vách và chuyền sản xuất ống PEHD có đường kính đến 2.000mm; dự án mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh tại quận Dương Kinh, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thiện. Năm 2016, NTP đặt ra mục tiêu doanh thu là 3.900 tỷ đồng, sản lượng là 78.000 tấn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán