NLG: ASPL V6 Limited đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu

ngày 10/07/2015

ASPL V6 Limited thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – HOSE).

NLG: ASPL V6 Limited đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu

Theo đó, ASPL V6 Limited đã đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích cơ cấu danh mục.

Giao dịch được thực hiện từ 15/7 đến 13/8 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện tại, ASPL V6 Limited đang nắm giữ 13.584.653 cổ phiếu NLG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10,14%. Nếu bán thành công, ASPL V6 Limited sẽ giảm sở hữu xuống 10.584.653 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,9%.

Trước đó, ngày 8/6, ASPL V6 Limited cũng đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu NLG như đăng ký.

ASPL V6 Limited là tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Lai Voon Hon. Cá nhân vị này hiện không nắm giữ cổ phiếu NLG nào.

Được biết, NLG đã được điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài từ 47,55% xuống 45% kể từ ngày 4/6/2015 để thực hiện việc phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá từ 19.000 - 21.000 đồng/CP. Phương án phát hành này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán