Petrolimex lãi ngàn tỷ đồng nhờ giá xăng dầu giảm mạnh

ngày 29/02/2016

Các khoản trích lập dự phòng do tác động của sự biến động giá xăng dầu giảm đã đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận ngàn tỷ của Petrolimex, dù bản thân công ty Petrolimex Singapore do Tập đoàn này lập ra để kinh doanh xăng dầu báo lỗ cao quý 4.

Petrolimex lãi ngàn tỷ đồng nhờ giá xăng dầu giảm mạnh - 1

Petrolimex lãi khủng hơn 2 ngàn tỷ đồng nhờ giá xăng dầu giảm mạnh mà giá xăng bán lẻ không giảm tương xứng

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn Petrolimex cho thấy năm 2015 Tập đoàn này thu về lợi nhuận khủng.

Cụ thể, nguyên nhân lợi nhuận khủng được Petrolimex khẳng định là nhờ các khoản trích lập dự phòng do tác động của biến động giá xăng dầu giảm. Lợi nhuận từ các công ty cổ phần, liên kết có vốn của Petrolimex tăng trưởng tốt, vì vậy lợi nhuận được chia cũng tốt.

Các khoản trích lập dự phòng do tác động của sự biến động giá xăng dầu giảm đã đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận ngàn tỷ của Petrolimex, dù bản thân công ty Petrolimex Singapore do Tập đoàn này lập ra để kinh doanh xăng dầu báo lỗ cao quý 4.

Theo đó, tổng lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex năm 2015 đạt hơn 3.349 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt hơn 2.141 tỷ đồng năm 2015.

Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, song giá xăng trong nước chưa giảm tương xứng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu năm 2015 tính đến ngày 31/12/2015 dư 3.970,063 tỷ đồng. Riêng lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG đã dương 5,303 tỷ đồng.

Nguồn 24h