PPI sẽ phát hành thêm hơn 20 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã PPI – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

PPI sẽ phát hành thêm hơn 20 triệu cổ phiếu

Theo đó, HĐQT PPI thống nhất phát hành thêm 20.039.242 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ phát hành 10:8) với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/CP.

PPI dự kiến thu về tối thiểu 200,392 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này sẽ được giải ngân cho các dự án của PPI ngay trong năm nay. Cụ thể như sau:

Trong trường hợp không huy động được số tiền tối thiểu này, PPI sẽ chủ động tìm nguồn tài trợ khác, hoặc nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn. Thứ tự ưu tiên giải ngân đối với các dự án cũng vẫn theo thứ tự như ở bảng trên.

Kết thúc năm 2014, PPI đạt hơn 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành hơn 92% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2014 đạt gần 36 tỷ đồng, trong khi năm 2013 chỉ là 107 triệu đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán