Quý I, TNG đạt 11,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng

ngày 13/04/2015

Trong quý I, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu 296 tỷ đồng, tăng mạnh so với 204 tỷ đồng năm ngoái. 

Quý I, TNG đạt 11,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng

Lợi nhuận sau thuế đạt 11,3 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm trước. Tính đến cuối kỳ, Công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 45 tỷ đồng.

Ngày 12/4, TNG sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015. Công ty dự kiến năm nay tăng vốn điều lệ thông qua phát hành chào bán với giá thấp nhất là bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1. Sau phát hành, vốn điều lệ của TNG đạt trên 274 tỷ đồng. Ngoài ra, TNG dự kiến huy động tối đa 200 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược. Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch trả cổ tức từ 16 -20%.

Năm 2014, TNG đạt doanh thu gần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán