Quý II, Công ty mẹ IDV lãi gần 17 tỷ đồng

ngày 17/04/2015

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2015 (từ 31/12/2014 đến 31/3/2015) của Công ty mẹ.

Quý II, Công ty mẹ IDV lãi gần 17 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu IDV đạt 8,13 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 16,94 tỷ đồng, gấp hơn 5,6 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 quý đầu năm, Công ty đạt 17,26 tỷ đồng doanh thu, giảm 16,42% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 26,47 tỷ đồng, tăng 102,68% cùng kỳ.

Theo IDV, lợi nhuận quý II năm tài chính 2015 tăng mạnh so với cùng kỳ là do 6 tháng đầu năm 2015, Công ty nhận được khoản lợi nhuận sau thuế từ Công ty con là Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam chuyển lợi nhuận chưa phân phối về Công ty mẹ là 10,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quý II/2015, Công ty có ký thêm được hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 với diện tích cho thuê 18.234m2, Công ty TNHH Amo Vina hợp đồng 2 diện tích là 5.040m2. Chính vì vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng lên.

Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/3/2015, tài sản ngắn hạn của IDV đạt 216,3 tỷ đồng, tăng 38,18% so với đầu năm (1/10/2014), trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 187,63 tỷ đồng, tăng 50,43% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ ngắn hạn đạt 17,34 tỷ đồng, tăng hơn 170% so với đầu năm.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán