SHN ra khỏi diện bị cảnh báo từ 18/12

ngày 18/12/2015

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN – sàn HNX) ra khỏi diện bị cảnh báo.

SHN ra khỏi diện bị cảnh báo từ 18/12

Theo đó, SHN sẽ ra khỏi diện bị cảnh báo từ 18/12.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/11/2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/11/2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/11/2015 của Công ty là số dương.

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/11/2015, Công ty đã đạt 329,59 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 94,16% kế hoạch năm và hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế.

Được biết, SHN là một trong những cổ phiếu đầu cơ hấp dẫn nhà đầu tư. Được xem là cổ phiếu có thể kiếm siêu lợi nhuận khi có thời điểm tăng trần liên tục trong 2 tháng, tuy nhiên, thông tin hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế và ra khỏi diện bị cảnh báo đã được phản ánh trước đó nên kể từ đầu tháng 12 đến nay, SHN không có nhiều biến động về giá.

Trong 3 phiên đầu tuần qua, SHN khá xen kẽ với những phiên xanh - đỏ. Đóng cửa phiên 16/12, SHN giảm 1,5% xuống 13.300 đồng/CP với lượng khố 0,9 triệu đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán