Sai phạm hàng trăm triệu đồng tại một số công trình giáo dục

ngày 20/03/2020

Trụ sở UBND huyện Cam Lâm tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Internet

Đó là sai phạm cụ thể được Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm rõ khi thanh tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình giáo dục trên địa bàn huyện Cam Lâm giai đoạn từ 2015 - 2018 do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Cam Lâm và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 2015-2018, huyện Cam Lâm triển khai đầu tư 18 công trình trong lĩnh vực giáo dục với tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư 8 công trình có tổng mức đầu tư hơn 43,4 tỷ đồng, giá trị quyết toán là 37,7 tỷ đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư 10 công trình có tổng mức đầu tư hơn 42,5 tỷ đồng, giá trị quyết toán hơn 38,7 tỷ đồng.

Qua thanh tra 18 công trình này, về thiết kế - dự toán, nghiệm thu, quyết toán khối lượng thi công các gói thầu xây lắp có sai phạm tại một số công trình với giá trị 168,657 triệu đồng. Trong đó, dự toán lập sai 168,657 triệu đồng, dẫn đến việc quyết toán cho các đơn vị sai tăng 167,850 triệu đồng. Cụ thể:

Phòng Giáo dục và Đào tạo có 2 công trình (trường mẫu giáo Anh Đào và trường mẫu giáo Vàng Anh) lập dự toán sai tăng hơn 68 triệu đồng, dẫn đến quyết toán sai hơn 67 triệu đồng.
Ban Quản lý dự án cũng “dính” 2 công trình (trường mẫu giáo Vàng Anh, trường mẫu giáo Hoa Lan) quyết toán sai hơn 100,6 triệu đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng TAT, đơn vị tư vấn, lập thiết kế - dự toán 3 công trình với giá trị dự toán sai hơn 93,4 triệu; Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế Kiến Tạo tư vấn, lập thiết kế - dự toán 1 công trình với giá trị dự toán sai hơn 75,2 triệu đồng.

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Hà là 2 đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán 4 công trình này.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lâm là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và UBND huyện Cam Lâm chịu trách nhiệm về những sai sót trong việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình nêu trên.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, đồng thời ra quyết định thu hồi nộp ngân sách từ các chủ đầu tư số tiền sai phạm 167,850 triệu đồng.


Nguồn: Báo Thanh Tra