Sắp có hướng dẫn doanh nghiệp phá sản

ngày 14/08/2014

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Sắp có hướng dẫn doanh nghiệp phá sản

Cụ thể, có tổng cộng 31 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ban hành để hướng dẫn 11 luật có hiệu lực thi hành từ 26/6/2014 và 1/1/2015, bao gồm: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hải quan; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Phá sản; Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công.

Một số Nghị định đáng chú ý như Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; Nghị định về quy hoạch xây dựng; Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Phong Lan

{fcomment}