KSD thông qua kế hoạch lãi tăng gần 7 lần

 ĐHCĐ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) ngày 9/10 vừa thống nhất thông qua nhiều nội dung như tái cấu trúc, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2014 và năm 2015.

KSD thông qua kế hoạch lãi tăng gần 7 lần

Cụ thể, KSD sẽ tái cấu trúc Công ty theo mô hình công ty đầu tư, tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ bằng các tài sản hiện có...

Cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 342 tỷ đồng; thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên 8 tỷ đồng, thay vì 1,2 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu. Kế hoạch đặt ra cho năm 2015 là 300 tỷ đồng doanh thu và 24 tỷ đồng lãi sau thuế.

Kim Lan

{fcomment}