SCB và TPBank ký hợp tác kinh doanh

Ngày 17/7, SCB và TPBank đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

SCB và TPBank ký hợp tác kinh doanh

Theo đó, nhằm phát huy thế mạnh của hai bên, tối đa hóa tiện ích và quyền lợi khách hàng, SCB và TPBank đã ký kết hợp đồng thu hộ tiền mặt tại các điểm giao dịch của SCB.

Mô hình hợp tác được xây dựng trên nền tảng quy mô hoạt động rộng khắp của SCB, nguồn nhân lực chất lượng và tiềm lực phát triển kinh doanh của hai bên.

Thông qua việc hợp tác này, khách hàng của TPBank có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào trên cả nước của SCB để nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng tại TPBank.

Việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ thu hộ là một khởi đầu mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác giữa SCB và TPBank, hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên, tiềm năng của thị trường cũng như mang đến nhiều nhiều dịch vụ tiện ích, cung cấp các sản phẩm vượt trội cho khách hàng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán