SCIC thúc đẩy dự án nhà máy sản xuất vắc-xin

ngày 02/12/2015

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã nghiên cứu và đưa ra đề cương sơ bộ, trong đó mục tiêu chính của dự án là xây dựng một trung tâm công nghệ y - sinh học có cơ sở vật chất, hạ tầng nhà xưởng, các dây chuyền sản xuất hiện đại theo công nghệ EU và G7, đạt các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế GMP/WHO.

SCIC thúc đẩy dự án nhà máy sản xuất vắc-xin

Trên cơ sở đó, sản xuất các sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người ở quy mô công nghiệp, đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong nước, tiến tới thương mại xuất khẩu 7 dạng vắc-xin công nghệ tiên tiến như vắc-xin đa giá (4-5-6 trong 1), Hib cộng hợp và bại liệt bất hoạt, vắc-xin Rota, vắc-xin viêm gan A trên tế bào lưỡng bội, vắc-xin dại trên tế bào vero, vắc-xin thương hàn vi cộng hợp.

Trong thời gian tới, SCIC đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phối hợp và hỗ trợ Tổng công ty trong quá trình xây dựng cũng như triển khai thực hiện dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty trong việc xác định giá trị và bàn giao VABIOTECH cũng như phương án xử lý tài sản thuộc dự án ODA Hàn Quốc. Ngoài ra, hỗ trợ trong việc đề xuất với Chính phủ về các hình thức ưu đãi (địa điểm xây dựng nhà máy, miễn giảm thuế, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn ODA, tiêu thụ sản phẩm đầu ra…) nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán