Sẽ sớm công bố kết luật thanh tra Vietinbank

ngày 26/01/2015

Kết luận thanh tra tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank) và kết luận tranh tra trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý thị trường vàng  đang trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra chính thức.

Sẽ sớm công bố kết luật thanh tra Vietinbank

Nhiều câu hỏi liên quan đến việc thanh tra các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, các bộ ngành đã được đưa ra tại cuộc họp quý IV của Thanh tra Chính phủ sáng nay (23/1).

Theo ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ 1 Thanh tra Chính phủ, kết luận thanh tra tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank) và kết luận tranh tra trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý thị trường vàng đang trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra chính thức, sau khi hoàn thành, cơ quan này sẽ thực hiện công bố rộng rãi.

Liên quan đến cuộc thanh tra tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp. Về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với sai phạm lên tới trên 8.000 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ cho biết Tập đoàn Cao su đã có văn bản gửi cơ quan này báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Hiện Thanh tra đang trong quá trình giám sát việc thực hiện kết luận.

Một nội dung được quan tâm khác tại cuộc họp báo là năm 2014, thanh tra trên diện rộng các dự án bằng nguồn vốn nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 12 dự án không nằm trong quy hoạch, phê duyệt của Thủ tướng và 9 dự án không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn triển khai thi công với tổng mức đầu tư 14.638 tỷ đồng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản 673 tỷ đồng.

Trước đề nghị công bố danh sách cụ thể các dự án, thuộc các bộ ngành nào, Thanh tra Chính phủ cho biết, bản kết luận đã được hoàn tất, sau khi được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, sẽ sớm được công bố trong tuần tới.

Năm 2015, trong kế hoạch chính thức của Thanh tra Chính phủ có nội dung thanh tra Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam về việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, trong đó tập trung việc quản lý sử dụng vốn, tài sản cổ phần hóa thoái vốn và tái cơ cấu. Thanh tra Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tín dụng, đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Thanh tra TP Hà Nội về việc sử dụng quản lý quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư theo QĐ 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Trong năm 2015, để chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị, bộ ngành và các tổng công ty, tập đoàn lớn, Thủ tướng đã đồng ý cho Thanh tra Chính phủ thực hiện những cuộc thanh tra toàn diện và đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham những như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý ngân sách.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán