Sông Đà 7 thoái hết vốn tại SD8

 CTCP Sông Đà 7 (SD7-HNX) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SD8 (UPCoM) của CTCP Sông Đà 8. Theo đó, SD7 đã bán thành công 1,382 triệu cổ phiếu SD8. Giao dịch được thực hiện từ 28-31/12/2015. 

Sông Đà 7 thoái hết vốn tại SD8

Trước đó, SD7 đã thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP Sông Đà 8.

Cụ thể, SD7 sẽ thoái hết 1,382 triệu cổ phiếu, tương đương 49.38% vốn của SD8. Phương thức giao dịch sẽ là thỏa thuận và khớp lệnh. Giá chuyển nhượng theo giá thị trường.

SD8 bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM từ 25/12/2015 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 700 đồng/CP. Trước đó, SD8 niêm yết trên HNX, tuy nhiên đã bị hủy niêm yết vào tháng 5/2013.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1/2016, cổ phiếu SD8 đóng cửa ở mức giá 500 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 14.600 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán