SSI: Doanh thu tự doanh tăng đột biến

ngày 18/11/2014

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014.

SSI: Doanh thu tự doanh tăng đột biến

Theo đó, doanh thu quý III đạt gần 418 tỷ đồng, tăng 135,96% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hầu hết các khoản doanh thu đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động môi giới đạt 94,4 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn gần 183 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và doanh thu khác 132,84 tỷ đồng, tăng 41,85% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 234 tỷ đồng, tăng 97,42% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 188,3 tỷ đồng, tăng 99,7% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty đạt 1.286,54 tỷ đồng, tăng 146,23% cùng kỳ và vượt 50,9% kế hoạch năm (852,6 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới là 236,7 tỷ đồng, tăng 143% cùng kỳ và doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn 680,67 tỷ đồng, gấp hơn 5,6 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 812,95 tỷ đồng, tăng hơn 95% so với cùng kỳ và hoàn thành vượt 29% kế hoạch năm (630 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 644,48 tỷ đồng, tăng 84% cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2014, tổng tài sản của SSI có hơn 10.213 tỷ đồng, tăng 32,55% so với đầu năm (7.705 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.336,58 tỷ đồng, tăng 27,08% so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và phải thu ngắn hạn lần lượt 2.824,57 tỷ đồng và 2.463,39 tỷ đồng, tương ứng tăng 80,95% và 131,57% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn đạt 4.510,29 tỷ đồng, tăng 91,61% so với đầu năm, trong đó, vay và nợ ngắn hạn lên đến 1.350,67 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần so với đầu năm; phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán đạt 1.734,94 tỷ đồng, tăng 52,57% so với đầu năm.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/11, SSI giảm 400 đồng xuống 30.300 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 2,74 triệu đơn vị.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}