SSI lãi lớn nhờ tự doanh

ngày 21/08/2014

6 tháng đầu năm, SSI lãi hợp nhất trước thuế gần 579 tỷ đồng, tăng 94% cùng kỳ 2013 và hoàn thành 92% kế hoạch cả năm 2014.

SSI lãi lớn nhờ tự doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI - HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2014 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt.

Cụ thể, trong quý II, SSI đạt 493 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 176% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động tự doanh kỳ này vọt tăng tới hơn 560% cùng kỳ, lên 283,29 tỷ đồng. Doanh thu từ các hoạt động khác cũng đều tăng trưởng mạnh như môi giới tăng 90% đạt 67,88 tỷ, tư vấn tăng 56% đạt 8,81 tỷ và doanh thu khác tăng 43% đạt 128 tỷ đồng.

Doanh thu tăng vọt nên các khoản chi phí trong kỳ cũng tăng theo. Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 35% lên 149,5 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8% lên 3,42 tỷ. Lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 74% cùng kỳ xuống còn 7,52 tỷ đồng.

Kết quả, SSI đạt 348,63 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II này, tăng lần lượt 215% và 193% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 280,82 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 193% cùng kỳ 2013.

Lũy kế 6 tháng, SSI đạt 868,64 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 152% cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng 555% đạt 497,76 tỷ đồng, doanh thu môi giới tăng 107% đạt 144,29 tỷ đồng, doanh thu tư vấn tăng 43% đạt 11,07 tỷ đồng và doanh thu khác tăng 12% đạt 207 tỷ đồng. SSI chịu lỗ gần 40 tỷ đồng từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi 101 tỷ đồng.

Sau 6 tháng, SSI đạt 578,88 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 94% so với cùng kỳ 2013, qua đó hoàn thành 92% kế hoạch cả năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 456,18 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý II/2014, SSI còn 8 công ty liên kết gồm PAN, GIL, SSC, LAF, ELC, TMX, BBC và VFG có giá trị trên 960 tỷ đồng, giảm 2 công ty so với đầu năm là HVG và NSC với giá trị thanh lý gần 468 tỷ đồng. Trong kỳ, SSI cũng đã tiến hành hợp nhất 3 công ty con gồm Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, Quỹ đầu tư thành viên SSI và Công ty Quốc tế SSI

Tính đến 30/6/2014, tổng tài sản của SSI tăng 3.387 tỷ đồng so với đầu năm lên 11.092 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần gấp đôi đầu năm, đạt 3.527 tỷ đồng, trong đó tiền gửi của nhà đầu tư là 1.651 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ đạt 5.316 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhích nhẹ 35 tỷ đồng lên 1.153 tỷ đồng.

N.Tùng

{fcomment}