Standard Chartered và HSBC bác bỏ tin đóng cửa tại Việt Nam

Trước sự việc một số trang thông tin điện tử đưa tin về việc “Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang triển khai xử lý dứt điểm việc chuyển giao tài sản - công nợ để đóng cửa 2 chi nhánh của các Ngân hàng HSBC và Ngân hàng Standard Chartered”, cả hai ngân hàng đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Standard Chartered và HSBC bác bỏ tin đóng cửa tại Việt Nam

Về phía ngân hàng Standard Chartered cho biết, theo kế họach Ngân hàng sẽ tập trung phát triển kinh doanh tại Ngân hàng 100% vốn nước ngoài – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và đóng cửa chi nhánh ngân hàng nước ngoài Standard Chartered Anh Quốc tại TP. HCM.

Ngày 28/8/2014, NHNN đã có văn bản chấp thuận số 1742/QD-NHNN về việc hoàn tất việc chuyển giao tài sản và công nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Standard Chartered Anh Quốc sang Ngân hàng 100% vốn nước ngoài - Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và thu hồi giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Standard Chartered Anh Quốc tại TP. HCM.

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài - Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) thừa hưởng đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Standard Chartered Anh Quốc. Standard Chartered Việt Nam có cam kết mạnh mẽ và lâu dài với thị trường Việt Nam và hiện đang đầu tư thêm nhiều nguồn lực để tận dụng tối đa các cơ hội sẵn có tại đây.

"Tất cả các văn phòng và chi nhánh của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại, tiền gửi và các khoản đầu tư của khách hàng đang được Ngân hàng quản lý hết sức an toàn và hiệu quả", một lãnh đạo cao cấp của Standard Chartered cho biết.

Về phía HSBC cho biết, ngày 1/1/2009, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải chính thức đưa vào hoạt động ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam: Ngân Hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC (Việt Nam) trên cơ sở chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trước đây. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) thừa hưởng đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của chi nhánh ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và hoạt động bình thường cho tới nay.

Trong nửa đầu năm 2014, ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) đã tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 7.528 tỷ đồng để hỗ trợ tốt hơn các khách hàng và thể hiện cam kết hoạt dộng lâu daì tại Việt Nam.

Một lãnh đạo cấp cao của HSBC nói: "Chúng tôi cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đóng của chi nhánh ngân hàng HSBC Hồng Kông và Thượng Hải tại TP. HCM trước đây".

Nhuệ Mẫn

{fcomment}