Sửa luật thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

ngày 28/10/2015

Hôm qua (27/10), Chính phủ đã trình Quốc hội phương án sửa đổi, bổ sung hai nội dung trong Luật Thuế GTGT, ba nội dung trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và ba nội dung tại Luật Quản lý thuế. 

Sửa luật thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo đó, ở Luật Thuế GTGT, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định, đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, khi bán cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ở Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính phủ trình phương án sửa đổi đối với mặt hàng ô tô và sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước; sửa đổi giá tính thuế đối với trường hợp cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán cho cơ sở thương mại để bảo đảm chính sách minh bạch.

Đối với Luật Quản lý thuế, cần xử lý những khoản nợ thuế của DNNN, DN cổ phần, góp phần thực hiện tái cơ cấu DNNN, thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN; đồng thời, cần bổ sung quy định miễn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan thuế tập trung lực lượng quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán