PPC giảm hơn 14 tỷ đồng lợi nhuận sau soát xét

ngày 09/09/2014

 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cho thấy, lợi nhuận sau thuế giảm 14,4 tỷ đồng, xuống còn 157,6 tỷ đồng và chỉ bằng 12% so với cùng kỳ. 

PPC giảm hơn 14 tỷ đồng lợi nhuận sau soát xét

Đến thời điểm hiện tại, PPC vẫn chưa đàm phán được giá điện năm 2014 nên chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể. Mặc dù vậy, theo lãnh đạo PPC, Công ty dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với lợi nhuận đã đạt được trong năm 2013 do Công ty năm nay không còn được hưởng lợi từ yếu tố biến động tỷ giá như năm vừa qua.

Theo kế hoạch, trong năm 2014, PPC tiếp tục đầu tư vào các dự án điện khác và thực hiện đầu tư vào các dự án xây dựng nhà máy điện theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương.


H.Vân

{fcomment}