Tăng tỷ lệ room của mã chứng khoán FDC

ngày 19/09/2022

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa (room) của mã chứng khoán FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh tăng.

Logo của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: fideco.com.vn

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo thực hiện điều chỉnh room của mã chứng khoán FDC từ mức 49% lên 50% kể từ ngày 15/9.

Tính đến ngày 19/9, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 0,02% vốn điều lệ của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh trên tỷ lệ 50% được phép.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 16/9, cổ phiếu FDC đi ngang và đóng cửa ở mức 22.200 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, hiện có 38.623.488 cổ phiếu FDC đang lưu hành (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ).

Trước đó, đại hội đồng cổ đông của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm hợp tác kinh doanh với CTCP Cảnh Viên thực hiện dự án Sơn Mỹ-Hàm Tân./.

Nguồn: bnews.vn