TCH dự kiến lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 388 tỷ

ngày 10/10/2016

Tại lễ niêm yết cổ phiếu CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Huy (TCH) hôm 5/10, lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 388 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được Công ty hoàn thành với tỷ trọng đóng góp lớn từ mảng kinh doanh xe đầu kéo Mỹ.

TCH dự kiến lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 388 tỷ

Năm 2014, Công ty đạt 1.140 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 223 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty đạt 1.144 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 181 tỷ đồng.

Niêm yết cổ phiếu là một trong những định hướng lâu dài trong hoạt động của Công ty, đặc biệt trở thành việc được ưu tiên khi TCH chính thức hợp tác với hãng xe Navista, Hoa Kỳ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán