Tháng 10/2016, TCH doanh thu và lợi nhuận của TCH tăng 100%

ngày 09/11/2016

Trong tháng 10, doanh thu công ty mẹ TCH đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

Tháng 10/2016, TCH doanh thu và lợi nhuận của TCH tăng 100%

Ngày 8/11/2016, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã TCH) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu niên độ năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/4/2016 đến 30/9/2016) và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Với nỗ lực của toàn bộ hệ thống kinh doanh một năm qua, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ đang có xu hướng tăng trưởng tích cực. Trong quý II năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/7/2016 đến 30/9/2016), doanh thu tăng trưởng mạnh so với 3 quý liền trước và đạt 445,7 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/4/2016 đến 30/9/2016), tổng doanh thu bán hàng của Công ty mẹ đạt 553 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10 vừa qua, doanh thu công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận xấp xỉ 100% so với tháng 10 năm ngoái.

Một trong những định hướng phát triển kinh doanh TCH đang tập trung là phát triển hệ thống bán hàng và dịch vụ theo mô hình 3S trên toàn quốc.

Dự kiến ngày 6/12/2016, TCH và hãng xe đầu kéo International sẽ phối hợp tổ chức khai trương chương trình đào tạo và hỗ trợ sản phẩm khu vực châu Á tại Thành phố Hải Phòng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán