Thanh khoản hệ thống ngân hàng đột ngột cần hỗ trợ

ngày 01/07/2019

Tuần qua Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh với 46.979 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Theo cập nhật từ thành viên tham gia thị trường, trong phiên cuối tuần trước, ngày 28/6, hệ thống ngân hàng đột ngột ghi nhận Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh khối lượng chào thầu trên kênh cầm cố để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Cụ thể, trong phiên 28/6, mức chào thầu nói trên lên tới 12.000 tỷ đồng, thay vì chỉ đều đặn 1.000 tỷ đồng gần như “cố định” trong một thời gian dài. Đáng chú ý, nguồn vốn hỗ trợ này được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết hoàn toàn, với lãi suất 4,75%/năm (mức lãi suất không đổi sau khi đã giảm từ 5%/năm từ hồi tháng 1/2018).

Đột ngột, vì suốt từ tháng 3/2019 đến nay, phần lớn thời gian hệ thống có trạng thái thanh khoản dồi dào, gắn với hoạt động Ngân hàng Nhà nước mua ròng lượng lớn ngoại tệ và tương ứng đưa ra lượng lớn tiền đồng, lượng vốn hỗ trợ qua kênh cầm cố nói trên gần như ngừng hẳn với quy mô chào thầu phổ biến chỉ 1.000 tỷ/phiên và ít khi có tổ chức tín dụng cần đến.

Dữ liệu tập hợp cũng cho thấy, tuần có số dư hỗ trợ vốn qua kênh cầm cố của Ngân hàng Nhà nước là vào tuần 11 - 15/3/2019, với khối lượng 8.000 tỷ đồng. Sau đó, nguồn hỗ trợ này cạn hẳn và kéo dài cho đến phiên đột ngột “bơm” khá lớn 12.000 tỷ đồng ngày 28/6 nói trên.

Khớp với diễn biến tăng hỗ trợ qua kênh cầm cố, trong tuần qua cũng ghi nhận Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh chào thầu tín phiếu xuống mức 33.000 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng hấp thụ được 32.999 tỷ đồng. Trong tuần có tới 67.999 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường theo đó giảm xuống mức 32.999 tỷ đồng, tức có 35.000 tỷ đồng vốn được trả lại hệ thống qua tín phiếu đáo hạn.

Tính chung cả kênh cầm cố nói trên, tuần qua Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh với 46.979 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở (một phần nhỏ đảo hạn ở kênh cầm cố).

Như BizLIVE đề cập ở bản tin trước, những diễn biến điều tiết trên của Ngân hàng Nhà nước bám sát xu hướng tăng lên khá nhanh và mạnh của lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng.

Cụ thể, tuần qua lãi suất liên ngân hàng VND liên tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Chốt tuần phiên 28/6, lãi suất giao dịch quanh mức qua đêm 3,96%/năm (tăng 0,88 điểm phần trăm so với tuần tliền trước), 1 tuần 4,03% (+0,77), 2 tuần 4,07% (+0,67), 1 tháng 4,19% (+0,55).

Như vậy, sau khi duy trì quanh 3,1%/năm trước đó, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đến cuối tuần qua đã lên mức 3,96%/năm.

Và với diễn biến trên, chênh lệch lãi suất VND so với USD trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục doãng rộng, một trong những yếu tố tác động đến tỷ giá USD/VND với hướng giảm vào cuối tuần qua.

Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng đối với USD không có nhiều biến động; lãi suất qua đêm đứng ở mức 2,51%, 1 tuần 2,59%, 2 tuần 2,68% và 1 tháng 2,80%/năm.

Nguồn: Báo BizLIVE