Thêm 8 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên hải quan

ngày 11/09/2014

 Ngày 9/9, Tổng cục Hải quan công bố 8 doanh nghiệp được tham gia vào chương trình Doanh nghiệp ưu tiên.

Thêm 8 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên hải quan

Cụ thể: CTCP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (thuộc Tập đoàn Minh Phú), Tập đoàn Hoa Sen, CTCP Thực phẩm Sao Ta, Công ty TNHH điện tử Samsung Vina, CTCP Thủy sản Sóc Trăng, Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên của Tổng cục Hải quan lựa chọn các doanh nghiệp được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ cao pháp luật hải quan để hưởng ưu tiên về thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và thủ tục nộp thuế thông quan hàng hóa, nhằm tiết kiệm thời gian của cả hải quan và doanh nghiệp, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tính đến nay, Tổng cục Hải quan đã công nhận tổng số 24 doanh nghiệp ưu tiên trên hơn 50.000 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Phong Lan

{fcomment}