Tín dụng Sacombank tăng trên 9%

ngày 12/08/2014

 Ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, đến cuối tháng 7/2014, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng đã đạt trên 9%. Vì thế, khả năng để đạt mục tiêu kinh doanh đưa ra cho năm nay là có cơ sở đối với Sacombank.

Tín dụng Sacombank tăng trên 9%

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy, Sacombank tiếp tục tăng trưởng khả quan, với tổng huy động đạt 157.633 tỷ đồng, tăng 12%; tổng dư nợ đạt 121.670 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.531 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 51% kế hoạch cả năm.

Thùy Vinh

{fcomment}