VCBS đặt kế hoạch 150 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 09/02/2015

CTCK Vietcombank (VCBS) cho biết, Công ty đang lên kế hoạch kinh doanh năm 2015 với dự kiến lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014.

VCBS đặt kế hoạch 150 tỷ đồng lợi nhuận

Để tạo thêm các nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh năm 2015, VCBS sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu, dự kiến đợt phát hành tiếp theo sẽ thực hiện vào cuối quý II/2015 với khối lượng từ 200 - 300 tỷ đồng theo phương thức phát hành rộng rãi ra công chúng, hướng tới niêm yết trái phiếu trên TTCK.

Được biết, cuối tháng 1/2014, VCBS hoàn tất đợt phát hành 300 tỷ trái phiếu. Trong năm 2014, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 95,6 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2013.

Công ty vừa áp dụng giảm phí giao dịch. Khách hàng có giá trị giao dịch dưới 500 triệu đồng, mức phí là 0,2%; giá trị giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, mức phí là 0,15%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán