VIAC đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu CII

ngày 30/03/2015

VIAC (No.1) Limited Partnership vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HOSE).

VIAC đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu CII

Theo đó, VIAC đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu CII nhằm mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/4 đến 30/4 bằng hình thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện VIAC đang nắm giữ 15.194.821 cổ phiếu CII, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,78%. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên tới 12,9%, ứng với 25.194.821 cổ phiếu CII.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 30/3, cổ phiếu CII giảm nhẹ 1 bước giá xuống 18.300 đồng/CP và khớp được hơn 1,52 triệu đơn vị.

Được biết, CII sẽ đầu tư sâu hơn vào ngành nước trong thời gian tới khi CII đã được chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã SII – HOSE), qua đó sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại SII từ 49,13% lên 57%. Đồng thời, CII sẽ thành lập CTCP Dịch vụ nước Sài Gòn với tỷ lệ vốn góp là 55,55% để đầu tư dự án giảm thất thoát nước tại Vùng 6 của TP. HCM.

Ngoài ra, CII dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua mức cổ tức 2015 là 14%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán